ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256860 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 21 มกราคม 2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
1.กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 Part 1 ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2566 2.วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 4 ธ.ค.2566