ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256832 ::  เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 10
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 10
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 พ.ย.2566 ถึงวันที่ 15 พ.ย.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานสารบรรณ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::อุบลวรรณ พรหมจันทร์  อีเมล์ :: tong_ub@windowslive.com  วันที่ :: 15 พ.ย.2566