ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256819 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 28 มค.2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 28 มค.2567
1. กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 2. กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 14 พ.ย.2566 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 14 พ.ย.2566