ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256794 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1 Part 2 (Clinical skills) ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1 Part 2 (Clinical skills) ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566
กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 Part 2 ระหว่างวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00–15.00 น. รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 พ.ย.2566 ถึงวันที่ 9 พ.ย.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 9 พ.ย.2566