ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256772 :: กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 1 คน
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 1 คน
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 16 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 16 ต.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
ผู้ลงประกาศ ::อุบลวรรณ พรหมจันทร์  อีเมล์ :: tong_ub@windowslive.com  วันที่ :: 16 ต.ค.2566