ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256745 :: ปชส.ทุน UK CHEVENING SCHOLARSHIPS 2024/2025
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ปชส.ทุน UK CHEVENING SCHOLARSHIPS 2024/2025
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 27 ต.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 9 ต.ค.2566