ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256728 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566
1.กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 2.กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 11 ก.ย.2566 ถึงวันที่ 15 ต.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 11 ก.ย.2566