ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256668 :: ปชส.การจัดสัมมนาในหัวข้อ 2023 Global Youth Trends Forum ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ปชส.การจัดสัมมนาในหัวข้อ 2023 Global Youth Trends Forum ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 12 ก.ค.2566 ถึงวันที่ 18 ก.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 12 ก.ค.2566