ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256651 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยต์ประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2566
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยต์ประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2566
กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–11.00 น. และเวลา 13.00–15.30 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 1 พ.ค.2566 ถึงวันที่ 21 พ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 10 พ.ค.2566