ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256642 :: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนฯ ต่างประเทศ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนฯ ต่างประเทศ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 28 เม.ย.2566 ถึงวันที่ 28 เม.ย.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 28 เม.ย.2566