ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256627 :: ปฏิทินการย้ายเข้า - ออก หอพักนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2566
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ปฏิทินการย้ายเข้า - ออก หอพักนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2566
ปฏิทินการย้ายเข้า - ออก หอพักนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2566
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 30 มี.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัฒนานักศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 30 มี.ค.2566