ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256580 :: ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2566 - กันยายน 2566)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 24 ม.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 25 ม.ค.2566