ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256570 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 ม.ค.2566 ถึงวันที่ 13 ม.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 11 ม.ค.2566