ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256562 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลอรีนใน้้ำ จำนวน 2 เครื่อง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลอรีนใน้้ำ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลอรีนใน้้ำ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 16 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 19 ธ.ค.2565