ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256554 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 8 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 8 ธ.ค.2565