ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256512 :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและคนงาน
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและคนงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่่แนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 12 ต.ค.2565 ถึงวันที่ 28 ต.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 12 ต.ค.2565