ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256466 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 20 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 20 มิ.ย.2565