ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256464 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 16 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 16 มิ.ย.2565