ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256459 :: ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกภรณ์ สิงห์คำ  อีเมล์ :: kanok_siha@hotmail.co.th  วันที่ :: 15 มิ.ย.2565