ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256458 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 13 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 13 มิ.ย.2565