ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256452 :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้กลม (ห้องเตรียมยา) จำนวน 3 อัน
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้กลม (ห้องเตรียมยา) จำนวน 3 อัน
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 2 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 2 มิ.ย.2565