ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256449 :: ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Medical English activities
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Medical English activities
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 26 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 26 พ.ค.2565