ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256443 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 25 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 26 พ.ค.2565