ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256439 :: ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนสาร ล้างถังเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 1 งาน
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนสาร ล้างถังเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 1 งาน
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 23 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 27 พ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกภรณ์ สิงห์คำ  อีเมล์ :: kanok_siha@hotmail.co.th  วันที่ :: 23 พ.ค.2565