ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256438 :: ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 20 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 26 พ.ค.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 19 พ.ค.2565