ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256412 :: ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่หอพักแพทย์และพยาบาล(อาคารที่พักอาศัยหลังที่ 7)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่หอพักแพทย์และพยาบาล(อาคารที่พักอาศัยหลังที่ 7)
ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่หอพักแพทย์และพยาบาล(อาคารที่พักอาศัยหลังที่ 7) ตำแหน่งผู้ดูแลหอพัก จำนวน 1 อัตรา
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 28 มี.ค.2565 ถึงวันที่ 5 เม.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 28 มี.ค.2565