ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256353 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2565
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2565
การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 2.1 ครั้งที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 2.2 ครั้งที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 2.3 ครั้งที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 2.4 ครั้งที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 14 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 14 ม.ค.2565