ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256320 :: จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
รถเข็นไฟฟ้าประตูเปิดปิด 2 บาน จำนวน 3 คัน
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 1 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เสาวณีย์ โอ้อารี  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 1 ธ.ค.2564