ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256242 :: ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 18 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัฒนานักศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 18 ต.ค.2564