ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256226 :: ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จำนวน 11 รายการ ดังไฟล์ที่แนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 3 ก.ย.2564 ถึงวันที่ 9 ก.ย.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 3 ก.ย.2564