ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256172 :: ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนกับ ศรว.ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนกับ ศรว.ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 28 มิ.ย.2564 ถึงวันที่ 13 ส.ค.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::นิภาพร สิงห์เปี้ย  อีเมล์ :: tonyja_123@outlook.com  วันที่ :: 28 มิ.ย.2564