ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256170 :: ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคัดเลือกหนังสือจากตัวแทนสำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคัดเลือกหนังสือจากตัวแทนสำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคัดเลือกหนังสือจากตัวแทนสำนักพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 25 มิ.ย.2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 25 มิ.ย.2564