ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256124 :: ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทีสนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Zoom
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 27 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 27 พ.ค.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 27 พ.ค.2564