ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256123 :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Microsoft word from Fillable ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ และUBU LMS online Exam
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Microsoft word from Fillable ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ และUBU LMS online Exam
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ 1.Microsoft word from Fillable (24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00น.) 2.ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.00น.) 3.UBU LMS online Exam (7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.30น.)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 27 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 27 พ.ค.2564