ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256112 :: สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 14 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 14 พ.ค.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานอาคารและสถานที่
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 14 พ.ค.2564