ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256105 :: ของดรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้ขอศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ของดรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้ขอศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 29 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 29 เม.ย.2564
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 29 เม.ย.2564