ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256015 :: การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เเจ้งถึง นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.(สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์) ให้เข้าระบบ www.studentloan.or.th เพื่อกรอกแบบคำขอกู้ยืม และนำส่งเอกสารประกอบ ตามที่เเจ้งในคู่มือการกู้ยืม ในระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2563 ได้ที่งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 23 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.2563
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัฒนานักศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ :: supattra.c@ubu.ac.th  วันที่ :: 23 มิ.ย.2563