ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255994 :: มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 19 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 19 มี.ค.2563
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 19 มี.ค.2563