ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255912 :: มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562
งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการ การป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 6 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2562
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::อภิญญา สลักคำ  อีเมล์ :: pooklik_2603@hotmail.com  วันที่ :: 6 มิ.ย.2562