ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255893 :: ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง โครงการบริการวิชาการ ฟรี รับจำนวนจำกัด

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม

โครงการผลิตสื่อและให้สุขศึกษาโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน (ฟรี) รับจำนวนจำกัด

วิทยากร โดย อ. ปอ.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ดร.สมชาย ฐานเจริญ และ อ. โชติ สีมาคำ

ท่านจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์หมอลำ และจะได้แต่งเพลงหรือกลอนกลำเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งบันทึกเสียงนำเสนอผ่าน YOU TUBE

อบรมวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 08.30-17.00 น.

สมัครได้ที่ Google Form

https://docs.google.com/forms/d/1y5iuDk0OlWtJ6-htuE2d4LlLSOD7GVoQqR6Ng28Ki9w/viewform?edit_requested=true

 

 หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร. กิตติ เหลาสุภาพ Tel. 081-7681502

 

 

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  17 เมษายน  2562

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 เม.ย.2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย.2562
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
หน่วยงานลงประกาศ :: อจ.กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ)-ปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 4 เม.ย.2562