ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255815 :: ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2562
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2562
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 21 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 21 พ.ย.2562
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::นิภาพร สิงห์เปี้ย  อีเมล์ :: tonyja_123@outlook.com  วันที่ :: 21 พ.ย.2561