ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255769 :: โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 18 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 18 ก.ย.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 18 ก.ย.2561