ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255767 :: KM แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานยานพาหนะ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง KM แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานยานพาหนะ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 18 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 18 ก.ย.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 18 ก.ย.2561