ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255751 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353921 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ) - สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) และเข้าเมนูดาวน์โหลด กรอกใบสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ประเภทด่วนที่สุด (EMS) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 ก.ค.2561 ถึงวันที่ 2 ส.ค.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 4 ก.ค.2561