ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255746 :: ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 19 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 21 ก.ค.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 19 มิ.ย.2561