ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255620 :: รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลหน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างผลงาน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 14 พ.ย.2560 ถึงวันที่ 18 พ.ย.2560
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 14 พ.ย.2560