ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255525 :: KM Problem-based learning PBL
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง KM Problem-based learning PBL
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 19 ก.ย.2560 ถึงวันที่ 19 ก.ย.2560
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 19 ก.ย.2560