ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255524 :: KM FlippedClassroom
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง KM FlippedClassroom
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 19 ก.ย.2560 ถึงวันที่ 19 ก.ย.2560
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 19 ก.ย.2560