ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255403 :: การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ก.ย.2559 ถึงวันที่ 15 ก.ย.2559
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ :: 15 ก.ย.2559