ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255380 :: HdLALuABmruUDuJVXHT
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ยปรƒรยกร’รˆร‡ร”ยทร‚ร’ร…ร‘ร‚รกยพยทร‚รˆร’รŠยตรƒรฌรกร…รยกร’รƒรŠร’ยธร’รƒยณรŠร˜ยข ร รƒร—รจรยง ยกร’รƒรƒร‘ยบรŠรร‘ยครƒรŠรยบรƒร‡ยบร‚รยดยทร‘ยกร‰รยทร’ยงยคร…ร”ยนร”ยก (OSCE) ยครƒร‘รฉยงยทร•รจ 1/2559 ยกร“ร‹ยนยดรŠรยบร‡ร‘ยนรร’ยทร”ยตร‚รฌยทร•รจ 2 ยตร˜ร…ร’ยคร 2559
jFKG2y http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 6 ก.ค.2559 ถึงวันที่ 10 ส.ค.2559
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 6 ก.ค.2559